Almanach 5. Festiwalu Miłosza

 

Almanach 5. Festiwalu Miłosza

Redakcja: Anna Marchewka

Opieka redakcyjna: Olga Brzezińska

Tłumaczenie na język angielski szkiców zawartych w Almanachu: Ewa Kowal

Projekt graficzny i łamanie: Tomek Budzyń

Wydawca: Fundacja Miasto Literatury