Wnuczki Szymborskiej

Polska poezja kobieca to oczywiście nie tylko twórczość wybitnej noblistki Wisławy Szymborskiej. To także wiersze szerokiego grona uzdolnionych poetek, które czujnym okiem rejestrują współczesny świat, poszukując nowych środków do wyrażenia swoich spostrzeżeń i indywidualności. Kim są więc Wnuczki Szymborskiej?

Wnuczki Szymborskiej (hiszp. Las nietas de Szymborska) to przekrój twórczości polskich poetek współczesnych, który ukazał się jako osiemdziesięciostronicowy wybór w czasopiśmie naukowym „Ærea, Revista Hispanoamericana de Poesía” w lutym bieżącego roku. To również określenie nadane polskim poetkom, których wiersze znalazły się tej publikacji.

Autorki, które wzięły udział w projekcie, to wielokrotnie nagradzane i cenione poetki o zbliżonej wrażliwości pokoleniowej, a także ponadpokoleniowej ironii odnajdującej wyraz w ich tekstach. Wśród nich znalazło się dziewięć twórczyń – Krystyna Dąbrowska, Julia Fiedorczuk, Barbara Klicka, Natalia Malek, Klara Nowakowska, Nina Manel, Joanna Oparek, Małgorzata Oczak oraz Marta Eloy Cichocka.

Zapraszamy do obejrzenia zapisu spotkania z dziewięcioma poetkami, podczas którego przeczytały swoje utwory. Spotkanie poprowadziła Marta Eloy Cichocka, która także zaprezentowała swoje wiersze.