Archiwum 2015 | Miłosz Festiwal
Festiwal Miłosza 14 – 17 maj 2015
Tytuł edycji: „Księga olśnień”

4. edycja Festiwalu inspirowana „Księgą olśnień” Miłosza, jego osobistą antologią współczesnej poezji światowej, wychodzi poza prezentację i promocję dorobku oraz twórczości polskich i zagranicznych poetów i czyni ich współtwórcami diagnozy stanu obecnego i przyszłości poezji.

„Księga olśnień” jest spolszczeniem angielskiego tytułu antologii wydanej przez Czesława Miłosza w roku 1996 w Stanach Zjednoczonych: „A Book of Luminous Things”. Postawienie w centrum zainteresowania uczestników 4. edycji Festiwalu „Księgi olśnień”, antologii mającej charakter programowego manifestu prezentującego bliską Miłoszowi wizję poezji, umożliwi zadanie pytania, w jakim miejscu znajduje się światowa poezja dzisiaj. Do dyskusji nad jej miejscem oraz własnymi olśnieniami zaproszeni zostali poeci z kilku kręgów kultury bliskich Miłoszowi – Ameryki Północnej, Europy oraz Polski. Istotą Festiwalu jest poszerzenie pola oddziaływania poezji o nowe i nieznane perspektywy poetyckie, filozoficzne, antropologiczne czy kulturowe. Poetom towarzyszyć będą tłumacze z wielu języków, których wybory i doświadczenia poszerzą pole debaty nad problematyką przekładu, dialogu kultur i tradycji.

Zaproszeni goście zagraniczni: Xavier Vidal Farre (Katalonia), Robert Hass (USA), Marie Lundquist (Szwecja), Valzhyna Mort (Białoruś/USA), Ruth Padel (Wielka Brytania), Charles Simic (USA), Uroš Zupan (Słowenia).

Nad koncepcją programową i kształtem Festiwalu pracowała Rada Programowa o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych. W jej skład weszli: Krzysztof Czyżewski, Magdalena Heydel, Jerzy Jarniewicz, Zofia Król, Marek Radziwon, Tomasz Różycki i Abel Murcia Soriano. Festiwalowi patronuje i doradza Komitet Honorowy w składzie: Aleksander Fiut, Julia Hartwig, Robert Hass, Ryszard Krynicki, Antoni Miłosz, Adam Pomorski, Aleksander Schenker, Tomas Venclova oraz Adam Zagajewski.

Goście:

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: