Adam Pomorski | Miłosz Festiwal

Adam Pomorski (1956) – tłumacz, eseista, historyk idei. Debiutował w 1975 roku; tłumaczy poezję, prozę i studia humanistyczne. Z angielskiego przełożył m. in. poezje Eliota, Yeatsa, romantyków brytyjskich. Z białoruskiego wydał tomy poetów współczesnych – Arłowa (Prom przez kanał La Manche), Wiery Burłak, Chadanowicza, Niaklajewa, Razanawa; współredagował i współtłumaczył też trzy antologie dawnej i nowej poezji białoruskiej. Z niemieckiego – przełożył m. in. Fausta Goethego, Hymny do Nocy Novalisa, wybory poezji Rilkego i Trakla. Z rosyjskiego – m. in. poezje Achmatowej, Błoka, Chlebnikowa, Gumilowa, Mandelsztama, poetów współczesnych, prozę Dostojewskiego, Riemizowa, Zamiatina, Waginowa, Płatonowa. Z ukraińskiego przygotował w swoim przekładzie prezentującą utwory 80 autorów Antologię poezji modernizmu ukraińskiego. Od Łesi Ukrainki do Bohdana-Ihora Antonycza, osobno wydał we własnym przekładzie tomy Antonycza, Marianny Kijanowskiej (Babi Jar. Na głosy), współtłumaczył tomy Serhija Żadana (Etiopia i Mezopotamia).

Autorem zdjęcia jest Paweł Huelle

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: