Agnieszka Waligóra | Miłosz Festiwal

Literaturoznawczyni, krytyczka i tłumaczka. W 2022 roku obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się głównie polską poezją współczesną (jej kontekstami teoretycznymi, filozoficznymi i politycznymi) oraz metodologią badań literackich. Laureatka Diamentowego Grantu MNiSW oraz stypendium im. dra Jana Kulczyka. Autorka monografii Nowy autotematyzm? Metarefleksja w poezji polskiej po 1989 roku (Kraków 2023) oraz licznych artykułów naukowych, publikowanych m.in. w „Forum Poetyki”, „Wielogłosie”, „Przekładańcu” czy „Przestrzeniach Teorii”. Jako krytyczka stale współpracuje z Wydawnictwem WBPiCAK. Poza polonistyką ukończyła filozofię.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: