Aleksandra Wojtaszek | Miłosz Festiwal

Ur. w 1991 roku. Bałkanistka, dziennikarka i tłumaczka. Ma doktorat z literaturoznawstwa, wykłada w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka monografii naukowej Topografie przestrzeni wyobrażonych. Serbska i chorwacka fantastyka gatunkowa (2022) oraz książki reporterskiej Fjaka. Sezon na Chorwację (2022), za którą otrzymała m.in. Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka oraz nominację do finału konkursu Grand Press za Książkę Reporterską Roku 2023. Jest stypendystką międzynarodowego programu Connecting Emerging Literary Artists (CELA) 2019–2023, laureatką Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO i Nagrody Europejski Poeta Wolności za tłumaczenie tomiku poezji Moniki Herceg Okres ochronny. Publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i „Herito”, tłumaczy poezję i prozę z języka chorwackiego i serbskiego.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: