Anna Czabanowska-Wróbel | Miłosz Festiwal

Literaturoznawczyni, prof. dr hab. nauk humanistycznych, pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się badaniami literatury Młodej Polski, literatury dziecięcej i poezji współczesnej. Jest członkinią Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komisji Historycznoliterackiej krakowskiego Oddziału PAN,  Krakowskiego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, redakcji „Ruchu Literackiego” i „Pamiętnika Literackiego”.

Autorka książek: Baśń w literaturze Młodej Polski, Dziecko. Symbol i zagadnienie antropologiczne w literaturze Młodej Polski, Poszukiwanie blasku. O poezji Adama Zagajewskiego, Złotnik i śpiewak. Poezja Leopolda Staffa i Bolesława Leśmiana w kręgu modernizmu. Sprzeczne żywioły. Młoda Polska i okolice, Utopia powtórzenia. Powtórzenie, podmiotowość, pamięć w literaturze modernizmu oraz internetowej monografii twórczości Adama Zagajewskiego („Monografie w toku”, 2015). Redagowała szereg książek zbiorowych o literaturze  XIX, XX i XXI wieku, wśród nich dwujęzyczną antologię „I cień, i światło…” O twórczości Adama Zagajewskiego (2015). Współredagowała monografię zbiorową Obroty liter poświęconą poezji Tomasza Różyckiego (2019). W roku 2020 wydała wybór wierszy Adama Zagajewskiego i głosów o jego poezji zatytułowany „Śpiewa to, co milczy”. Tam, gdzie oddech. W roku 2024 opracowała dla Wydawnictwa a5 edycję tomu Adama Zagajewskiego Trzy czwarte.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: