Artemisz Harmath | Miłosz Festiwal

Literaturoznawczyni i krytyczka literacka. Ukończyła Uniwersytet Kościoła Reformowanego im. Gáspára Károliego w Budapeszcie, pracę doktorską o poezji Sándora Weöresa obroniła na Uniwersytecie ELTE. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje współczesną poezję węgierską i literaturę dla dzieci. Autorka książek Kacér romok (Powabne ruiny, 2012) i Szüntelen jóvátétel. Újraolvasni Weörest (Nieustanne zadośćuczynienie. Nowe odczytanie Weöresa, 2013), jesienią ukaże się redagowany przez nią wybór węgierskich tekstów literackich dla dzieci zatytułowany Apa olvas (Tata czyta). Od 2019 roku dyrektorka programowa Centrum Literatury dla Dzieci i Młodzieży (Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum) działającego przy Agencji Kulturalnej im. Petőfiego (Petőfi Kulturális Ügynökség) w Budapeszcie. Jako wdowa po poecie Jánosu Téreym opiekuje się jego spuścizną.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: