Dariusz Czaja | Miłosz Festiwal

antropolog kultury, redaktor kwartalnika „Konteksty”, eseista, recenzent muzyczny. Prof. dr hab., wykładowca w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Ostatnio opublikował m. in.: Znaki szczególne. Antropologia jako ćwiczenie duchowe, 2013; Kwintesencje. Pasaże barokowe (2014); Gramatyka bieli. Antropologia doświadczeń granicznych (2018) – nominacja do nagrody „Nike”; Cena sztuki. Tezy o zaczarowaniu (2020);  Blask ciemnieje. Lektury hermeneutyczne (2021), Szczeliny czasu. Reminiscencje, repetycje, Kraków 2022.

Autorka zdjęcia: Kinga Łozińska

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: