Emil Pasierski | Miłosz Festiwal

Urodzony w 1979 roku. Historyk literatury polskiej XX wieku, redaktor, od 2016 roku związany w Wydawnictwem Warstwy. Edytor pism Czesława Miłosza, publikował m.in. w „Zeszytach Literackich” i „Archiwum Emigracji”. Autor książki Miłosz i Putrament. Żywoty równoległe (2011). Wydał także dwa woluminy Rozmów zagranicznych noblisty (2017, 2019) i tom Czesław Miłosz. Bibliografia przedmiotowa 1932–2020 (2020), a ostatnio zbiory korespondencji Miłosza z Tadeuszem Różewiczem pt. Braterstwo poezji (2021) oraz z Tymoteuszem Karpowiczem Korespondencja 1965–2003 (2024). Mieszka pod Wrocławiem, u podnóża Ślęży.

Autor zdjęcia: Daniel Jasiński

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: