Jakub Skurtys | Miłosz Festiwal

Doktor, krytyk i historyk literatury, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UWr; autor czterech książek o najnowszej poezji (ostatnio: „Darczyńca. Rzecz o poezji Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego”; za „Wspólny mianownik” nominowany w 2021 do Nagrody Lit. Gdynia) oraz kilku wyborów wierszy (m.in. „Zerwane rozmowy” Agnieszki Wolny-Hamkało i „Księgi wyjścia” Cezarego Domarusa); członek redakcji „Zakładu”.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: