Joanna Orska | Miłosz Festiwal

Pracuje na Uniwersytecie Wrocławskim w Instytucie Filologii Polskiej (Zakład Literatury XX i XXI wieku). Jako literaturoznawczyni zajmuje się nowoczesną i współczesną literaturą, zwłaszcza awangardowymi tradycjami poezji. Wraz z Andrzejem Sosnowskim przygotowała antologię polskich wierszy Awangarda jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale (2019). Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z krytyką literacką i z nowymi metodologiami badań literackich. Jest kierowniczką Pracowni Współczesnych Form Krytycznych, członkinią Ośrodka Badań nad Awangardą UJ i międzynarodowej sieci EAM. Ostatnio wydała Performatywy. Składnia/retoryka, gatunki i programy poetyckiego konstruktywizmu (2019).

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: