Joanna Zach | Miłosz Festiwal

Literaturoznawczyni, kierownik Ośrodka Badań nad Twórczością Czesława Miłosza. Ukończyła studia polonistyczne o specjalizacji teatrologicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim (magisterium napisane pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Miodońskiej-Brookes; indywidualny tok studiów poszerzony o kursy z zakresu filozofii i historii sztuki). Zajmuje się poezją szeroko rozumianego modernizmu, od zjawisk prekursorskich po modernizm XX wieku i jego odmiany schyłkowe w literaturze najnowszej. Najwięcej prac poświęciła twórczości Cypriana Norwida i Czesława Miłosza, badając związki pomiędzy sztuką poetycką a refleksją filozoficzno-antropologiczną. W latach 1994-1999 lektor języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Helsińskim; od roku 2000 do 2002 członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Pisarzy i Intelektualistów „Helsinki Forum”. Stypendystka Oxford University (St. Anne’s College) i Harvard University (staż pod kierunkiem prof. Stanisława Barańczaka); w roku 2005 Podlich Distinguished Fellow w Claremont McKenna College w Kalifornii. Publikowała w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i fińskim.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: