Karol Poręba | Miłosz Festiwal

Redaktor prowadzący w Wydawnictwie Ossolineum i redaktor serii poetyckiej Wygłosy. Asystent w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarz redakcji „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” oraz redaktor afiliowany „Praktyki Teoretycznej”. Jest autorem szkiców poświęconych poezji XX wieku i współczesnej, a także socjologii literatury. Przełożył wiersze Amiriego Baraki (znany wcześniej jako LeRoi Jones), June Jordan i Edwina Morgana.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: