Katja Gorečan | Miłosz Festiwal

Ur. w 1989 w Celje, Słowenia. Posiada licencjat z komparatystyki (Uniwersytet Lublański) oraz tytuł magistra z dramaturgii i sztuk performatywnych (Akademia Teatralna, Radiowa, Filmowa i Telewizyjna w Lublanie). Jest autorką trzech tomów poetyckich oraz dwóch opublikowanych sztuk teatralnych. Jej twórczość trudno zaklasyfikować gatunkowo. Utwory autorki wystawiano w Serbii, Chorwacji, Słowenii, publikowano je też w różnych zagranicznych antologiach. W 2022 roku wydała swoją debiutancką powieść Maternity Notes (LUD Literatura).

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: