Łukasz Żurek | Miłosz Festiwal

Ur. w 1991 roku. Filolog, krytyk literacki, pracownik naukowy Instytutu Literatury Polskiej UW (Zakład Literatury XX i XXI wieku), współpracownik Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej IBL PAN oraz Pracowni Praktyki Teoretycznej UWr. W 2022 roku opublikował książkę Filologia lokalna – lokalność filologa. Praktyki literacko-naukowe Stefana Szymutki.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: