Mariusz Grzebalski | Miłosz Festiwal

Ur. w 1969 roku w Łodzi. W latach 90. redaktor Ogólnopolskiego Dwutygodnika Literackiego Nowy Nurt. Obecnie wydawca książek z serii Biblioteka Poezji Współczesnej oraz redaktor Dodatku LITERAckiego Nagrody Literackiej Gdynia. Zadebiutował tomem wierszy Negatyw. W kolejnych latach ogłosił drukiem zbiory: Ulica gnostycka (1997), Drugie dotknięcie (2001), Słynne i świetne (2004), Pocałunek na wstecznym (2007), Niepiosenki (2009), wiersze zebrane w tomie Kronika zakłóceń (2010) oraz zbiór opowiadań Człowiek, który biegnie przez las (2006). Laureat nagród im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1995), Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (1998, 2007, 2010), Huberta Burdy (2002). Mieszka w Dąbrówce koło Poznania.

Autor zdjęcia: Marcin Ostrychacz

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: