Marta Koronkiewicz | Miłosz Festiwal

Krytyczka literacka, doktor literaturoznawstwa, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Autorka książki I jest moc odległego życia w tej elegii. Uwagi o Andrzeju Sosnowskim (Wrocław 2019), współredagowała antologię młodej poezji Zebrało się śliny (Stronie Śląskie 2016). Należy do redakcji czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: