Michał Koza | Miłosz Festiwal

Michał Koza – literaturoznawca, adiunkt w Katedrze Krytyki Współczesnej na Wydziale Polonistyki UJ i kierownik kierunku krytyka literacka. Prowadzi badania nad filozoficznymi kontekstami literatury, współczesnym życiem literackim, dyskursami krytycznymi, etyką i podmiotowością w polskiej literaturze najnowszej. Publikuje teksty krytyczne. Autor książki Asceza, inność, nomadyzm. O dyskursach etycznych literatury polskiej po 1989 roku (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich, 2021). Stypendysta Fundacji Fulbrighta (2019) oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2016), otrzymał także Stypendium Twórcze Miasta Krakowa (2020). Jego praca doktorska została nagrodzona w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald (2021). Finalista Nagród Naukowych „Polityki” 2023. Wraz z Katarzyną Trzeciak prowadzi podcast Transmisje krytyczne.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: