Michał Zabłocki | Miłosz Festiwal

Poeta, autor tekstów piosenek. Współpracuje z takimi kompozytorami i wykonawcami jak Grzegorz Turnau, Czesław Mozil, Golec Uorkiestra, Sławek Uniatowski, Maciej Balcar i Dżem, Ania Rusowicz i wieloma innymi. Wydał 11 zbiorów wierszy. Ostatni z nich to „Ojcze nasz, 33 wiersze o moim tacie” (2022). Na jego podstawie, wraz z didżejem Janem Rostworowskim i Karoliną Dousą-Bik, odpowiedzialną za efekty wizualne, stworzyli poetycki program klubowy „Ojcowizna”, od którego rozpoczyna się jego performatywna aktywność. I tak po blisko 40 latach pracy literackiej w 2023 roku na Festiwalu Miłosza, Michał Zabłocki ukazuje nową twarz.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: