Radosław Jurczak | Miłosz Festiwal

Ur. w 1995 roku. Poeta, redaktor. Autor dwóch książek poetyckich: Pamięć zewnętrzna (2016) i Zakłady holenderskie (2020). Za Pamięć zewnętrzną otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius 2017 i nagrodę główną w XXI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Jacka Bierezina; za Zakłady holenderskie został nagrodzony Nagrodą Literacką m.st. Warszawy w kategorii „Poezja” oraz nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Jego utwory tłumaczone były na języki angielski, niderlandzki, francuski, czeski, rosyjski, węgierski. Członek redakcji kwartalnika „KONTENT”. Studiował filozofię i matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako inżynier uczenia maszynowego. Mieszka w Warszawie.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: