Zygmunt Ficek | Miłosz Festiwal

Zygmunt Ficek – poeta, fotograf, nauczyciel. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Urodził się w Białce k. Makowa Podhalańskiego. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził w Białce oraz Skawicy. Od półwiecza mieszka w Krakowie. Dotąd wydał tomiki poetyckie:

Łagodność ostrych szczytów (1998), Prawdziwa baśń o Mroziliszku (2002), Uroczystość czerpania chłodu (2008), Wołanie doliny (2011), Litania do Archanioła Michała (2012), Rękopis (2014), Pod okapem burzy (2017), Dzień po długiej drodze (2019), Kiełkujące ziarno piasku (2020), Na przedprożach baśni (2020), Noc, która nie śpi (2021), Dusza ogrodu (2022), W świetle wieczoru (2023), a także albumy fotograficzne – zbiorowe: Polskie Parki Narodowe (1994), Polska Fotografia Krajoznawcza (2000), Mistrzowie Polskiego Pejzażu (2001) oraz indywidualne: Babia Góra (1995), Tatry (2000), Tatry Wysokie (2002). Wiersze publikował m.in. w: „Akcencie”, „Bibliotece Kraków”, „Czasie  Literatury”, „Elewatorze”, „Frazie”, „Nowym Napisie”, „Toposie”, „Dzienniku Polskim”, „Halach i Dziedzinach”, „Płaju”. Od 2014 roku jest członkiem krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2023 roku za osiągnięcia twórcze otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autorem zdjęcia jest Jan Zych

 

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: