Nadal wracam. Portret Ryszarda Krynickiego | Miłosz Festiwal

Nadal wracam. Portret Ryszarda Krynickiego

„Nadal wracam. Portret Ryszarda Krynickiego” to film dokumentalny w reżyserii Adama Sikory, poświęcony jednemu z najwybitniejszych polskich poetów naszej współczesności. Twórcy filmu przypominają życiorys Krynickiego: związek z pokoleniem Nowej Fali, przyjaźń ze Stanisławem Barańczakiem, działalność opozycyjną i represje, jakie spotykały pisarza w PRL-u, jego działalność w wolnej Polsce, w roli współzałożyciela Wydawnictwa a5 oraz tłumacza utworów Paula Celana, jego edytorską opiekę nad spuścizną Zbigniewa Herberta.

Przede wszystkim jednak starają się uchwycić źródła poetyckiej wrażliwości, zapytać o doświadczenia będące źródłem wiersza. Znany z niechęci do zwierzeń, z uporczywego wręcz milczenia, tym razem Ryszard Krynicki zgodził się opowiedzieć o swoim dzieciństwie, dojrzewaniu w samotności, lęku przed śmiercią, miłości, fascynacji ciszą. A także o drodze, którą jest całe jego życie, życie człowieka – jak sam o sobie pisał – „urodzonego w transporcie”, który – to cytat z innego wiersza – „nadal wraca”, „nadal błądzi”…

 

 

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: