Warsztaty krytyki poetyckiej Festiwalu Miłosza 2016 | Miłosz Festiwal

Warsztaty krytyki poetyckiej Festiwalu Miłosza 2016

Fundacja Miasto Literatury i Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Krakowską Fundacją Literatury oraz Katedrą Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ – podobnie jak w zeszłym roku – zapraszają na warsztaty krytyki poetyckiej.

Tegoroczną edycję organizujemy pod hasłem Najbliższa rodzina wiersza. Stawiamy pytanie: czy w poezji współczesnej daje się jeszcze dosłyszeć „skargę klasyka”? Czesław Miłosz w Piesku przydrożnym – tytułowej książce 5. edycji Festiwalu Miłosza – owego klasyka opisywał jako poetę zainteresowanego raczej „szlifowaniem języka swoich poprzedników” niż twórcę skupionego na awangardowych eksperymentatorskich poszukiwaniach. Być może jednak ta opozycja, na której Miłosz buduje swój argument, dla współczesnej poezji jest już nieistotna? Być może intensywne myślenie wiersza wobec tradycji literackiej nie skazuje współczesnych poetów na „skargę klasyka”?

Te pytania o rolę tradycji, o jej funkcję w najnowszej poezji polskiej uczestnicy warsztatów postawią wspólnie z wybitnymi krytykami, którzy poprowadzą 4 intensywne, półtoragodzinne spotkania warsztatowe:

Kacprem Bartczakiem – autorem m.in. książki Świat nie scalony (wyróżnionej nagrodą „Literatury na Świecie” w kategorii „Nowy głos”),

Jerzym Jarniewiczem – wybitnym komentatorem wierszy tradycji anglosaskiej (tak istotnej dla rozumienia współczesnej poezji polskiej),

Marcinem Jaworskim – autorem m.in. książki Rewersy nowoczesności. Klasycyzm i romantyzm w poezji oraz krytyce powojennej,

oraz Anną Kałużą – autorką wydanej w bieżącym roku książki krytycznej Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci.

Warsztaty odbędą się w Krakowie podczas 5. Festiwalu Miłosza:

  • – 9 czerwca 2016, godz. 13:00–16:00
  • – 10 czerwca 2016, godz. 10:00–13:00
  • – 11 czerwca 2016, godz. 11:00 – Najbliższa rodzina wiersza: panel podsumowujący projekt z udziałem prowadzących warsztaty (otwarty dla wszystkich)

Zapraszamy wszystkich wytrwałych czytelników poezji współczesnej, którzy chcieliby wspólnie z prowadzącymi warsztaty – na materiale zaproponowanych wierszy – rozważyć siłę tradycyjnych argumentów Harolda Blooma, który przekonywał, że „krytyka jest sztuką rozpoznawania ukrytych dróg wiodących od wiersza do wiersza”, że każdy taki związek uruchamia cały romans rodzinny, że „nie możemy poznać poety bez poznania całej poetyckiej wersji tego romansu”, najbliższej rodziny wiersza.

Uczestnikami warsztatów mogą zostać osoby zakwalifikowane do udziału w wyniku procedury kwalifikacyjnej. Może do niej przystąpić każdy, kto w terminie przyśle na adres warsztaty@fundacjamiastoliteratury.pl formularz zgłoszeniowy wraz z CV i listem motywacyjnym. Limit miejsc ograniczony: 15 osób.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 maja 2016 roku, godzina 23.59. Ogłoszenie wyników kwalifikacji nastąpi do 25 maja 2016 roku. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną zawiadomione drogą mailową.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed warsztatami materiały do przygotowania (wiersze wskazane przez prowadzących warsztaty oraz listę zalecanych lektur).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Dla 7 uczestników warsztatów spoza Krakowa organizatorzy przewidzieli stypendia na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości 300 zł.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Koncepcja i koordynacja warsztatów: Tomasz Cieślak-Sokołowski

formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: