Nasze festiwale ponownie docenione przez Europę! | Miłosz Festiwal

Nasze festiwale ponownie docenione przez Europę!

Miłosz Festival, Misteria Paschalia, Conrad Festival i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to projekty nagrodzone przez Europejskie Stowarzyszenie Festiwali. Międzynarodowe wyróżnienia EFFE Label zostały przyznane przez jury złożone dziewięciu cenionych ekspertów z Europy. Po przyznaniu tytułu Światowego Miasta Festiwali i Wydarzeń Kulturalnych IFEA 2016 to kolejne wyróżnienie dla Krakowa za spójną i konsekwentną politykę kulturalną. Nagrody wręczono w niemieckim Wiesbaden dzisiaj (4 maja), podczas Szczytu Festiwali Sztuki przy Europejskim Stowarzyszeniu Festiwali, który towarzyszy tegorocznej edycji Rheingau Musik Festival.

Dziś festiwale nie są tylko wydarzeniami kulturalnymi, ale także społecznymi. Kształtują świadomość oraz gust artystyczny odbiorców. A także, co niezwykle ważne, tworzą  wspólnotę, która koncentruje się wokół określonej tematyki. W taki sposób działają festiwalowe platformy tematyczne nagrodzone przez EFFE, które dla krakowian są od wielu lat częścią rocznego cyklu uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta – mówi Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta. Dane liczbowe nie mogą być więc jedynym wskaźnikiem sukcesu przedsięwzięcia artystycznego. Liczy się głównie świadomość uczestniczenia w ważnym wydarzeniu o wymiarze wspólnotowym. To z kolei, w połączeniu z bezpośrednim udziałem w wydarzeniach festiwalowych, wpływa na wzrost zadowolenia z życia w Krakowie mieszkańców aktywnie uczestniczących w festiwalach oraz poczucie współudziału w tworzeniu społeczności lokalnej. W konsekwencji wpływa to na pozytywny wizerunek Miasta. I z tego jestem najbardziej dumny, gdyż Kraków od wielu lat jest uznawany za kulturalną stolicę Polski. Dodam, że okoliczność przyznania nagród aż dla czterech marek wydarzeń z naszego Miasta nakłada na nas ogromną odpowiedzialność w zakresie dzielenia się wiedzą oraz wspierania innych przedsięwzięć z całej Polski i Europy – dodaje Wiceprezydent Andrzej Kulig.

4 maja 2017r. w niemieckim Wiesbaden podczas Szczytu Festiwali Sztuki przy Europejskim Stowarzyszeniu Festiwali, który towarzyszy Rheingau Musik Festival, aż cztery festiwalowe platformy tematyczne otrzymają wyróżnienia EFFE. Miłosz Festival, Misteria Paschalia, Conrad Festival i Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie to projekty, które zostały docenione za nasycanie środowiska kultury wartościami, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, mających na celu sieciowanie wydarzeń oraz podmiotów, a także promowanie różnorodności społeczno-kulturowej. Doceniono współpracę każdej z marek festiwalowych ze środowiskiem naukowym (Forum Audiowizualne, współpraca z Centre de musique baroque de Versailles oraz uczelniami – Akademią Górniczo-Hutniczą, Akademią Muzyczną w Krakowie, Akademią Sztuk Pięknych). Podkreślono również kulturotwórczą rolę Krakowa w promowaniu i wprowadzaniu do obiegu nowych produktów, a także wspieranie mobilności artystów oraz widoczną profesjonalizację kadry menedżerów kultury. W majowym spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali weźmie udział ponad 250 przedstawicieli wydarzeń z całej Europy.

Europejskie Stowarzyszenie Festiwali (EFA; ang. European Festival Assiociation) od ponad 60 lat łączy festiwale muzyczne, teatralne, taneczne oraz wydarzenia prezentujące sztukę z całego kontynentu europejskiego. Za sprawą wieloletniego zaangażowania EFA w rozwój polityk kulturalnych Europy, w 2014 roku powołano do życia program EFFE (ang. Europe for Festivals, Festivals for Europe). Jest on wynikiem wieloletniej współpracy Stowarzyszenia z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim na polu promowania kultury. Transfer wiedzy, inwestycje w innowacje w kulturze oraz gwarancja rozwoju kulturalnego i świadomości publiczności, to główne cele działalności EFFE. Znakiem jakości przyznawanym markom festiwalowym przez EFA jest nagroda EFFE Label, o którą co roku aplikuje kilkaset wydarzeń z kilkudziesięciu krajów. W latach 2015-2016 nagroda EFFE Label była wspierana przez Google Cultural Institute.

 

OPINIE JURY NA TEMAT TEMATYCZNYCH PLATFORM KULTURALNYCH

 

Miłosz Festival:

Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Miasto Literatury

Uznany festiwal poezji, którego celem jest promocja interdyscyplinarności poezji i jej obecności w innych formach artystycznych, aby zinterpretować najważniejsze tematy współczesnego świata. Impreza poważana, dobrze promowana i prawidłowo programowana. Jest jednym z festiwali krakowskich, który spełnia wysokie wymagania literackiej publiczności i poszukuje nowych, alternatywnych dróg promowania poezji. Bardzo istotną częścią festiwalu jest sfera edukacyjna (czytanie poezji, warsztaty krytyczne, przekładoznawcze i poznawanie mniej znanych tradycji poetyckich). Ściśle związany z wszystkimi literackimi inicjatywami Krakowa, szczególnie z marką Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 

Misteria Paschalia:

Organizatorzy: Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe

Misteria Paschalia to festiwal muzyki dawnej o ustabilizowanej pozycji. Pozycja festiwalu i poziom artystyczny potwierdza szerokie, międzynarodowe grono obiorców oraz transmisje wydarzeń w telewizji Mezzo. Godna pochwały jest współpraca z Akademiami Muzycznymi i stworzenie studentom możliwości zaprezentowania swoich talentów na scenie podczas wybranych koncertów. Wszystkie kryteria EFFE zostały spełnione.

 

Conrad Festival:

Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundacja Tygodnika Powszechnego

Festiwal Conrada jest największym międzynarodowym wydarzeniem literackim w Polsce. O międzynarodowym poziomie i rozpoznawalności festiwalu każdego roku, świadczy lista zaproszonych gości. Festiwal przyczynił się do zdobycia przez miasto prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO i niezmiennie doskonale wpisuje się w literacki profil i strategię Krakowa. Spośród wielu szans, jakie stwarzane są dla młodych pisarzy należy wyróżnić: rezydencje dla wschodzących talentów, wsparcie nowych publikacji oraz Nagrodę Conrada przyznawaną za literacki debiut roku.

 

Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie:

Organizatorzy: Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic

Skala festiwalu, jakość prezentowanej muzyki wraz z jej dostępnością (pokazy w otwartych przestrzeniach) zaowocowały w niezwykle popularną imprezę dla różnorodnego i szerokiego grona publiczności. Doskonały program i najwyższa jakość przyciągają entuzjastów filmu i muzyki nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Wartość dodaną festiwalu stanowią: świetna strategia budowania publiczności (wraz ze strategiczną współpracą ze szkołami) i doskonałe warsztaty obejmujące tematyką również tematy społeczne i ekologiczne. Bezbłędna świadomość i zrozumienie międzynarodowych mechanizmów zaangażowania umożliwiły zbudowanie platformy wymiany i mobilności artystów i dyrektorów festiwalowych, wspólną promocję i nawiązanie międzynarodowej współpracy.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: