Aleś Razanaŭ, Lot strzały | Miłosz Festiwal

Tłumaczenie: Jerzy Litwiniuk, Jan Maksymiuk, Adam Pomorski
Okładka: grafika Wiesława Szuminskiego
Opracowanie graficzne: Krzysztof Czyżewski
Wydawca: Fundacja Pogranicze

Wybór wierszy Alesia Razanawa, twórcy nowatorskiego nurtu we współczesnej poezji białoruskiej, łączącego hermeneutyczne tradycje poetyckie Zachodu i Wschodu.

„Życiowe i twórcze drogi poety zawsze wiodły za horyzont. Stąd też wzięły się ukute przez krytykę określenia: nowator, awangardysta, reformator języka poetyckiego. Ale nowatorstwa jest w nim tyle, co i tradycji, Wschodu nie więcej niż Zachodu, a poezję Razanaŭ czasem wykłada prozą. […] Dzisiaj literatura białoruska słowem bawi się jak szklanym paciorkiem. A dla Razanawa słowo poetyckie było i pozostaje słowem ocalającym – rodzi się z rozumu i milczenia.” Hanna Kislicyna

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: