Almanach 5. Festiwalu Miłosza | Miłosz Festiwal

Redakcja: Anna Marchewka
Opieka redakcyjna: Olga Brzezińska
Tłumaczenie na język angielski szkiców zawartych w Almanachu: Ewa Kowal
Projekt graficzny i łamanie: Tomek Budzyń
Wydawca: Fundacja Miasto Literatury

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: