Michael Ondaatje, Zbieracz cynamonu | Miłosz Festiwal

Tłumaczenie: Mieczysław Godyń, Agata Hołobut, Jerzy Jarniewicz
Redakcja: Agata Hołobut, Jerzy Illg
Wstęp:Sam Zdzisław Solecki
Projekt okładki: Maria Gromek
Wydawca: Wydawnictwo Znak

W poezji Michaela Ondaatje wielką rolę odgrywa pamięć i doświadczanie czasu. Cechą charakterystyczną wielu jego utworów jest nienachalny autobiografizm. Przeżycia osobiste, intymne relacje z bliskimi, wspomnienia dzieciństwa – wsparte niezwykłą wyobraźnią poety – przeobrażają się w historie uniwersalne. Wiersze te zanurzone są mitach i podaniach rodzinnego Cejlonu, poszukują korzeni w kulturze syngaleskiej, sięgają do historii i religii Wschodu, konfrontują to, co zapamiętane i dziedziczone, z rzeczywistością Nowego Świata. Wielowarstwowe i nieprzewidywalne, nasycone zaskakującymi obrazami i zmysłową erotyką intrygują i zachęcają do indywidualnych interpretacji.

Zbieracz cynamonu – to pierwsza książkowa prezentacja poezji Michaela Ondaatje w Polsce.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: