Robert Hass, Skrzydlate i ciemne | Miłosz Festiwal

Tłumaczenie: Mieczysław Godyń, Renata Gorczyńska, Magda Heydel, Justyn Hunia, Maria Korusiewicz, Bronisław Maj, Paweł Marcinkiewicz, Czesław Miłosz, Andrzej Szuba
Wstęp: Paweł Marcinkiewicz
Posłowie: Renata Gorczyńska
Redaktorzy: Justyn Hunia, Jerzy Illg
Projekt okładki: Maria Gromek
Wydawca: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak

Przygotowany specjalnie dla polskiego czytelnika autorski wybór wierszy z lat 1973–2014 Skrzydlate i ciemne poszerza znajomość poezji Roberta Hassa o tomy ostatnie i utwory najnowsze. W swojej różnorodnej formalnie poezji (w której lapidarne, podobne do haiku medytacje sąsiadują z obszernymi, „eseizującymi”utworami) Hass daje się poznać jako uważny i czuły obserwator kalifornijskiej przyrody, piewca piękna i kruchości świata. To także kronikarz jednostkowych dramatów, tropiciel okrucieństw historii, badacz ograniczeń języka i miejsca człowieka w porządku rzeczy, wreszcie wierny uczeń Miłosza, z którym prowadzi w swej poezji poruszający dialog. Skrzydlate i ciemne to rozległa i wielowymiarowa panorama twórczości jednego z najważniejszych żyjących poetów Ameryki.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: