Twórz z nami Festiwal Miłosza! | Miłosz Festiwal

Czy chcesz:

Przekonać się na żywo, kim są sławni na całym świecie poeci?

Zobaczyć „od kuchni”, jak wygląda realizacja festiwalu poetyckiego?

Nabrać doświadczenia w organizacji spotkań, debat, koncertów, wystaw, projekcji filmowych i pasm edukacyjnych?

Już niedługo rozpocznie się Festiwal Miłosza!

W dniach 9–12 czerwca czeka nas międzynarodowe, pełne fascynujących wydarzeń i wspaniałych gości poetyckie świętowanie! W tym roku spotykamy się pod hasłem „Piesek przydrożny”, a do Krakowa przybędą m.in. Michael Ondaatje, Adonis i Stefan Hertmans. W programie Festiwalu znajdują się spotkania, debaty, wieczory poetyckie i koncerty.
Dlatego poszukujemy wolontariuszy!

Młodych, odpowiedzialnych, energicznych i kreatywnych ludzi, którzy wspólnie z nami będą chcieli współtworzyć zespół, organizujący to niezwykłe święto poezji. Wolontariusze Festiwalu będą uczestniczyć w pracach nad przygotowaniem i przebiegiem wydarzenia, opiekować się gośćmi festiwalowymi, obsługiwać centrum Festiwalowe i miejsca spotkań.
Brzmi interesująco? Wyślij swoje CV z dopiskiem Festiwal Miłosza pod adres wolontariat@biurofestiwalowe.pl!

Oczekujemy od Ciebie:
zainteresowania Festiwalem – i entuzjazmu!
znajomości przynajmniej jednego języka obcego;
odpowiedzialnego, zorganizowanego podejścia do obowiązków wolontariusza.

Prosimy o dopisanie w dokumentacji aplikacyjnej następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe z siedzibą w Krakowie, ul. Wygrana 2 w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Krakowskie Biuro Festiwalowe na mocy niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.
Krakowskie Biuro Festiwalowe zastrzega, że aplikacje, w ramach których nie złożono powyższego oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, nie będą uwzględniane przy procesie rekrutacji.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: