W cieniu Miłosza/Po Miłoszu – warsztaty krytyczne | Miłosz Festiwal

W cieniu Miłosza/Po Miłoszu – warsztaty krytyczne

Fundacja Miasto Literatury i Krakowskie Biuro Festiwalowe we współpracy z Krakowską Fundacją Literatury oraz Katedrą Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ zapraszają na warsztaty krytyczne.

Spór o polską poezję trwa. Jednym ze stałych punktów odniesienia pozostaje w jego ramach twórczość Czesława Miłosza, „najbardziej kłopotliwego bohatera tej kampanii”. W jednej linii ustawiają się krytycy wskazujący na „niewzruszone centrum” wyznaczane przez „cień kogoś takiego jak Miłosz”. W linii drugiej działają zaś krytycy projektujący polską poezję już „po Miłoszu”.

Warsztaty poświęcone interpretacji wierszy Czesława Miłosza oraz współczesnych poetów polskich poprowadzą uznani krytycy i twórcy najnowszej literatury. Podsumowaniem warsztatów będzie panel z udziałem prowadzących warsztaty w ramach 4. edycji Festiwalu Miłosza.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współczesną poezją, zwłaszcza studentów szkół wyższych.

DATY:

Linia „w cieniu Miłosza” i „po Miłoszu”: 14.05.2015
Linia „w cieniu Miłosza” i „po Miłoszu”: 15.05.2015
Panel podsumowujący warsztaty: 16.05.2015

ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia 2015 r. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona!

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres warsztaty@fundacjamiastoliteratury.pl

Zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe, kontaktowe i krótkie CV (maks. 1 strona). Podstawą kwalifikacji do udziału w warsztatach będzie interpretacja wybranego wiersza z jednego z tomików poety z grona gości 4. edycji Festiwalu Miłosza: Wojciecha Bonowicza, Julii Fiedorczuk, Wioletty Grzegorzewskiej, Ryszarda Krynickiego, Klary Nowakowskiej, Marty Podgórnik, Krzysztofa Siwczyka, Michała Sobola, Dariusza Sośnickiego lub Dariusz Suski . Teksty, wcześniej niepublikowane, nie powinny przekraczać 10 tys. znaków.

Prowadzący:

Tomasz Kunz – adiunkt w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, tłumacz (m.in. książek Zygmunta Baumana), sekretarz redakcji „Wielogłosu”. Teoretyk, historyk i krytyk literatury nowoczesnej. Autor książki Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury (2005). Pisał m.in.: „Po Miłoszu, czyli właściwie kiedy? Czy rzeczywiście możemy dzisiaj zasadnie powiedzieć, że mówimy z pozycji, które chronologicznie nie należą już do »czasu Miłosza«? (…) zapytam o warunki możliwości krytycznej lektury Miłosza, a więc o to, dlaczego Miłosz ma tak wielu wybitnych egzegetów, ale nie ma swojego mocnego rewizjonistycznego dezinterpretatora”.

Krzysztof Siwczyk – poeta, pracownik Instytutu Mikołowskiego, recenzent (współpracuje m.in. z „Polityką”). Ostatnio opublikował tom Dokąd bądź (2014) oraz książkę Kinkiety w piekle. Felietony, teksty, rozmowy (2012). Pisał m.in.: „Odnoszę wrażenie, że stosunek współczesnego poety polskiego do istotnych problemów kulturowych, historycznych, politycznych i cywilizacyjnych, zarysowanych modelowo przez Miłosza choćby w Tygrysie, jest nie tyle stosunkiem do zawsze innych problemów i zawsze innej współczesności, ile nie ma już tak istotnego znaczenia. W obliczu zasadniczej ewolucji wiersza, który raz na zawsze pozbawiony został cnoty językowej transparentności (…), należy mieć na uwadze skromne możliwości liryki dzisiaj”.

Piotr Śliwiński – profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, twórca i kurator festiwalu Poznań Poetów, przewodniczący jury Nagrody Literackiej Gdynia. Ostatnio opublikował zbiór esejów krytycznych Horror poeticus (2012). Pisał m.in.: „(…) przestrzenią, w której  winniśmy szukać Miłosza, niekoniecznie bywa poszczególny wiersz – może być nią również sfera rozterek poetów. (…) i tu jest miejsce Miłosza – tutaj toczą się bowiem, i potoczą, najważniejsze z nim gry, nie o zwolnione miejsce po poecie alfa, którym nigdy zresztą nie był, lecz o stawkę najwyższą: samą zasadę poezji we współczesnym świecie”.

Marta Wyka – profesor Wydziału Polonistyki UJ. Krytyk i historyk literatury. Ostatnio opublikowała m.in. monografię Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji (2013). Pisała w niej: „Metrykalni »wnukowie« poety (…) rozpoczęli »proces likwidacyjny«. (…) Proces ten trwa, formułuje się różne projekty wyroków, aczkolwiek nie wiadomo bliżej, jaka instancja ów wyrok miałaby zatwierdzać. Przeciąga się on w czasie i być może to czas właśnie ostatecznie ów wyrok zatwierdzi – bądź anuluje”.

Więcej informacji: www.miloszfestival.pl

Partnerzy:

Krakowska Fundacja Literatury
Katedra Krytyki Współczesnej Wydziału Polonistyki UJ

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: