Warsztaty przekładu poetyckiego Festiwalu Miłosza 2016 | Miłosz Festiwal

Warsztaty przekładu poetyckiego Festiwalu Miłosza 2016

Festiwal im J. Conrada w Krakowie, Pawilon Wyspianskiego, lekcje czytania z Kazimierza Szczuka

Podobnie jak w zeszłym roku zapraszamy Was na warsztaty przekładu poetyckiego.

Warsztaty służą dyskusji nad twórczością poetycką wybranych gości tegorocznej edycji Festiwalu Miłosza oraz doskonaleniu umiejętności interpretacyjnych i przekładowych uczestników zajęć.Warsztaty odbywają się w terminach poprzedzających Festiwal, w dwóch sesjach po cztery godziny dydaktyczne. Dodatkowo w trakcie Festiwalu uczestnicy warsztatów wezmą udział w specjalnym spotkaniu z poetą, nad którego wierszami pracowali. tegoroczne warsztaty prowadzone będą przez ekspertów o dużym doświadczeniu tłumaczeniowym, który mają w swoim dorobku przekłady twórczości omawianych poetów. W tegorocznej edycji są to:

poezja Michaela Ondaatje i Agata Hołobut (21.05.2016, 04.06.2016, Kraków)

poezja Olgi Siedakowej i Adam Pomorski (21.05.2016, 28.05.2016, Kraków)

poezja Adonisa i Sebastian Gadomski (21.05.2016, 28.05.2016, Kraków)

poezja Stefana Hertmansa i Jerzy Koch (04.06.2016, Poznań) oraz Sławomir Paszkiet (21.05.2016, Poznań)

Uczestnikami warsztatów mogą zostać osoby zakwalifikowane do udziału w wyniku procedury kwalifikacyjnej. Może do niej przystąpić każdy, kto w terminie przyśle na adres warsztaty@fundacjamiastoliteratury.pl formularz zgłoszeniowy wraz z listem motywacyjnym. W przypadku gdy liczba chętnych do udziału w którejś z grup warsztatowych przekroczy 15 osób, wprowadzone zostaną dodatkowe kryteria przyjęć.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20 maja 2016 roku, godzina 23.59. Osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach zostaną zawiadomione drogą mailową.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają przed warsztatami materiał do przygotowania (wiersze do tłumaczenia, listę lektur wstępnych).

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Dla 5 najlepszych uczestników każdego warsztatu, wytypowanych przez prowadzących, organizatorzy zapewniają pokrycie kosztów podróży do i z Krakowa na spotkanie z poetą/poetką, których twórczości będą poświęcone zajęcia. Termin i miejsce spotkania z poetami zostanie podane do wiadomości wraz z programem całego Festiwalu.

Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

Koncepcja i koordynacja warsztatów: Magda Heydel

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: