Wernisaż Jednego Wiersza (wydanie specjalne) | Miłosz Festiwal

Wernisaż Jednego Wiersza (wydanie specjalne)

Cykl prezentacji poetyckich pod nazwą Wernisaż Jednego Wiersza odbywa się od 2017 roku. Powstał z inicjatywy i pomysłu Joanny Oparek, która zaprosiła do współpracy Miłosza Biedrzyckiego i od początku wspólnie z nim stanowi dwuosobowy zespół kuratorski. Niemal od początku Wernisaże odbywały się w galerii malarstwa Otwarta Pracownia, a Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia jest współorganizatorem cyklu. Wernisaże Jednego Wiersza są blisko związane z działalnością Krakowskiej Szkoły Poezji (w latach 2016–2023 działającej pod nazwą Krakowska Szkoła Poezji im. Aleksandra Fredry), stanowiąc jedną z ważnych form aktywności młodego środowiska poetyckiego.

Istotą i najważniejszym elementem każdej z edycji cyklu jest przedstawienie jednego, niepublikowanego wcześniej wiersza i własnoręczne zapisanie go na ścianie przez autorkę lub autora. W ten sposób wiersz nabiera niejako waloru pracy plastycznej – co jest zbieżne z postulatami Otwartej Pracowni, by dążyć do osłabiania sztywnych podziałów pomiędzy różnymi rodzajami twórczości i związanymi z nimi środowiskami – a także odzyskuje część swojej materialności, zacierającej się w dobie technologii cyfrowych i w świecie wirtualnym.

W latach 2017–2023 odbyło się czterdzieści jeden edycji Wernisażu Jednego Wiersza. Kuratorzy cyklu szczególnie chętnie zapraszali debiutujących poetów i poetki; dla wielu z nich był to jeden z pierwszych kroków na dynamicznie rozwijających się drogach autorskich. Po utracie lokalu przez galerię Otwarta Pracownia w grudniu 2023 r. cykl Wernisaży Jednego Wiersza został zawieszony.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: