Esemeski po północy | Miłosz Festiwal

Esemeski po północy

każde drgnienie, każde tchnienie
cała gleba i kamienie
każde rzeki przegłębienie
przed powodzią podtopienie
po powodzi łąk suszenie
nagłe letnie przeziębienie
w Tatrach śniegu zatrzęsienie
nawet kwas i pogodzenie –
śpiewa twoje pojawienie!

każde drgnienie, każde tchnienie cała gleba i kamienie każde rzeki przegłębienie przed powodzią podtopienie po powodzi łąk suszenie

Miłosz Biedrzycki

Poeta, tłumacz, twórca cyklu Wernisaż Jednego Wiersza.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: