rozbity o zamiar | Miłosz Festiwal

Rozlała się skóra jak dzikie powietrze
albo rzeka ucięta u samego źródła.

Nieprzydatny mozół gęsty jak ciało,
dzień spłukany z soli.

Skwaśniały ci oczy, z których wyrósł język
drapieżny jak zator. Zbyt wczesny poranek

świecący już nocą.

Jak zdjąć z siebie ciężar?

Rozpisz się w lęku jak w dziurawej studni,
która zbiera dźwięki zakwitłe już w locie.

Rozlała się skóra jak dzikie powietrze albo rzeka ucięta u samego źródła. Nieprzydatny mozół gęsty jak ciało, dzień spłukany z soli.

Marlena Niemiec

Poetka, autorka tomu poetyckiego „cierpkie” (Biuro Literackie, 2022). Laureatka Nagrody im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Absolwentka polonistyki antropologiczno-kulturowej na UJ, mieszka w Krakowie.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: