Czytanie dla Sosnowskiego | Miłosz Festiwal

Udział: Joanna Łępicka, Agata Puwalska, Przemek Suchanecki, Agnieszka Wolny-Hamkało, Radosław Jurczak

Poezja Andrzeja Sosnowskiego, począwszy od tomu Życie na Korei (1992), jest czytana, komentowana i doceniana przez różnych odbiorców. Dla krytyków stanowi zalążek najważniejszych sporów przełomu XX i XXI wieku, dla innych poetów i poetek – źródło inspiracji lub artystycznej polemiki. Dziś – po ponad trzydziestu latach od debiutu jednego z najważniejszych polskich pisarzy możemy przyglądać się różnorodności śladów, jakie pozostawiają po sobie jego utwory. W trakcie wydarzenia kilkoro młodszych twórców deklarujących związek z poetyką autora Sezonu na Helu zaprezentuje dodatkowo na scenie swoje własne utwory.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: