Konfrontacje i rewizje: Miłosz i Gombrowicz. Kultura na uchodźstwie | Miłosz Festiwal

Konfrontacje i rewizje: Miłosz i Gombrowicz. Kultura na uchodźstwie

Udział: Andrej Chadanowicz, Aldona Kopkiewicz, Olesia Mamczycz, Michał Szymański
Prowadzenie: Żanna Słoniowska

Punktem wyjścia do debaty o wpływie Czesława Miłosza i Witolda Gombrowicza na polską kulturę XX i XXI wieku będzie przypomnienie korespondencji obu pisarzy. Rozmowa ta jest o tyle zasadna, że autorzy z najmłodszego pokolenia twórców literatury często prezentują krytyczny stosunek do dziedzictwa (i oddziaływania) Miłosza i Gombrowicza – jeszcze do niedawna uznawanych za mistrzów czy autorytety. Ważnym elementem debaty będzie zagadnienie kultury na uchodźstwie: zarówno autor Kosmosu, jak i autor Zniewolonego umysłu pisali bowiem na emigracji. Pomimo terytorialnego oddalenia od kraju ich twórczość oddziaływała nie tylko na polską kulturę, ale i politykę peerelowskiego rządu. Czy nadal ma taką moc?

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: