Mega-Zin | Miłosz Festiwal

Udział: Miłosz Biedrzycki (SPP), Anna Marchewka (Czas Literatury), Jadwiga Malina (SPP), Emilia Konwerska (Notatnik Literacki), Mariusz Sambor (KSP), Wojciech Kopeć (Kontent), Agnieszka Wolny-Hamkało (Zakład)

W wydarzeniu uczestniczyć będą wszystkie środowiska literackie Krakowa. Nocne spotkanie rozpoczniemy krótkim wstępem czy może raczej wykładem autorskim na temat awangardy XX wieku i jej kontynuacji, jaką w zamyśle organizatorów ma się stać krakowski „Megazin”. Następnie autorzy, którzy pojawią się na naszym spotkaniu, będą czytać swoje wiersze i mikroprozy, ograniczone czasowo do dwóch minut. Prezentacjom przysłuchiwać się będzie siedmioosobowa redakcja zina w składzie: Miłosz Biedrzycki (SPP), Wojciech Kopeć („KONTENT”), Jadwiga Malina (SPP), Anna Marchewka („Czas Literatury”), Emilia Konwerska („Notatnik Literacki”), Mariusz Sambor (KSP), Agnieszka Wolny-Hamkało („Zakład”). Po zakończeniu prezentacji redaktorzy poprowadzą publiczne kolegium, w trakcie którego podejmą decyzję o zawartości i układzie pisma – będą dyskutować otwarcie w obecności autorów o motywacji swoich decyzji.

Wydarzenie potrwa od trzech do czterech godzin. Wybierane teksty będą na bieżąco przekazywane przez redakcję zespołowi graficznemu, opracowywane i składane. W końcu ukażą się w formie publikacji liczącej od ośmiu do dziesięciu stron w formacie A3. Nad zinem czuwać będzie zespół studentów i wykładowców z Pracowni Projektowania Książki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Druk zostanie zrealizowany w czasie tego samego wieczoru, a już nocą gotowy „Megazin” zacznie krążyć wśród uczestników Festiwalu Miłosza i stanie się rodzajem pisma ulotnego tegorocznej edycji wydarzenia.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: