Premiera książki „Przyszłość Miodu” Jánosa Téreyego | Miłosz Festiwal

Premiera książki „Przyszłość Miodu” Jánosa Téreyego

Udział: Artemisz Harmath, Gergő Melhardt
Prowadzenie: Daniela Warmuz
Język: węgierski, tłumaczenie symultaniczne na polski

János Térey (1970–2019) – poeta i erudyta, Węgier i Środkowoeuropejczyk. Jest jednym z najciekawszych przedstawicieli węgierskich głosów literackich ostatniego trzydziestolecia. To autor wierszy, powieści, dramatów i esejów, którego twórczość poetycka stanowi pomost pomiędzy modernistyczną liryką Endre Adyego a dykcjami poetów najmłodszego pokolenia. Świadomie czerpie ze swojej biografii oraz dramatycznych momentów XX i XXI wieku, nie ucieka od pytań i wyzwań, jakie stawiają współczesna kultura i cywilizacja. Przyszłość miodu w przekładzie Daniela Warmuza to pierwsza w Polsce obszerna prezentacja dokonań węgierskiego poety, odzwierciedlająca drogę pisarza od rodzinnego Debreczyna, przez Budapeszt, Warszawę, Drezno, Królewiec, Nowy Jork, do współczesnych Węgier i Europy.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: