Rzeczpospolita wszystkich: dyskusja wokół najnowszych antologii poezji | Miłosz Festiwal

Rzeczpospolita wszystkich: dyskusja wokół najnowszych antologii poezji

Udział: Jakub Kornhauser, Agnieszka Waligóra
Prowadzenie: Michał Koza

Dyskusja wokół najnowszych antologii: Przyszli zobaczyć poetkę pod redakcją Barbary Klickiej i Agnieszki Waligóry oraz Żeby ten wiersz był pudełkiem zapałek. Obiektywizm w polskiej poezji pod redakcją Jakuba Kornhausera. Spotkanie poprowadzi Michał Koza.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: