Sztuka wspólnego przekładu. Warsztaty z poetką Anną Gruver | Miłosz Festiwal

Sztuka wspólnego przekładu. Warsztaty z poetką Anną Gruver

Udział: Anna Gruver
Prowadzenie: Yulia Didokha, Tania Rodionova

Czas trwania: 3 godziny
Język spotkania: ukraiński
Tłumaczenie: z ukraińskiego na polski

Istotną częścią programu Festiwalu Miłosza są warsztaty przekładowe – tym razem zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach wyjątkowych, bo zakładających wspólną pracę nad tekstem, z udziałem ukraińskiej poetki, tłumaczki i gościni Festiwalu Miłosza, Anny Gruver. Warsztaty poprowadzą tłumaczki i animatorki kultury z VERBatsiya Translation Group, Tania Rodionova i Yulia Didokha, które praktykują metodę wspólnego przekładu od ponad 10 lat.

Proces wspólnego tłumaczenia łączy aspekty kreatywne i intelektualne, zakłada pogłębioną refleksję nad tekstem i językiem, wymianę spostrzeżeń oraz wzajemną naukę. Prezentowana metoda jest nowatorska, nie została jeszcze ustandaryzowana i zdefiniowana w kręgach akademickich. Spotykając się z tekstem, podzielając zainteresowania i ustanawiając wspólne cele, tłumacze każdorazowo tworzą własny algorytm tłumaczenia, który często okazuje się skuteczniejszy niż odgórne instrukcje.

Wydarzenie jest bezpłatne. Odbywa się we współpracy z ukraińskim festiwalem literackim TRANSLATORIUM i jest finansowane w ramach programu EFFEA

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod adresem: miloszfestival@kbf.krakow.pl

 

Plan warsztatów:

Wprowadzenie i prezentacja (40-45 minut):

  • Przywitanie i informacje ogólne: rozpoczniemy od krótkiego wprowadzenia do tematu warsztatów, jak również prezentacji metody wspólnego tłumaczenia.
  • Wprowadzenie o festiwalu TRANSLATORIUM i jego działaniach: zaprezentowanie projektów przekładowych i metodologii, jak również rozmowa na temat wparcia społeczności tłumaczy w Ukrainie.

Przerwa śniadaniowa (10-15 minut):

Krótka przerwa, możliwość nawiązania kontaktów między uczestnikami.

 

Wprowadzenie do wiersza (40 minut):

  • Prezentacja poetki Anny Gruver: Przedstawienie twórczości poetki Anny Gruver, która wprowadzi do swojej działalności literackiej oraz zaprezentuje wybrany wiersz.
  • Dyskusja Grupowa: Dyskusja na temat motywów, języka i kontekstu kulturowego wiersza, co przygotowuje do aktywności tłumaczeniowej.

 

Tłumacznie grupowe (80 minut):

  • Wspólny przekład: Praca warsztatowa w grupach nad tłumaczeniem wiersza, przy użyciu technik i porad poznanych wcześniej.
  • Informacje zwrotne: Dzielenie się zarówno swoimi tłumaczeniami, jak i twórczymi doświadczeniami z innymi grupami, zbieranie feedbacku oraz omawianie różnego rodzaju postaw wobec tłumaczenia.

 

Cel: Poprzez praktyczne doświadczenia wspólnej pracy na tkance tekstu, uczestnicy i uczestniczki wyniosą ze spotkania głębsze zrozumienie wspólnotowego wymiaru procesu przekładu literackiego.

Kto może wziąć udział: warsztaty są idealne dla praktykujących tłumaczy oraz każdej osoby zainteresowanej związkami języka i literatury. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym tłumaczem, czy dopiero rozpoczynasz swoją drogę, te warsztaty oferują cenne spostrzeżenia i praktyczne doświadczenie. Do wypróbowania swoich sił w tłumaczeniu zaproszeni są również poetki i poeci.

 

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: