Unde bonum? Czyli „Ziemia Ulro” po latach | Miłosz Festiwal

Udział: Andrzej Franaszek, Dariusz Czaja
Prowadząca: Joanna Zach

Minęło niemal pół wieku od pierwszego wydania Ziemi Ulro. W zamyśle Czesława Miłosza miała być ona kontynuacją Zniewolonego umysłu, czyli próbą sięgnięcia do źródeł zasadniczych konfliktów i aporii, które zdominowały kulturę XX wieku. Nowe wydanie tej książki z komentarzem Olgi Tokarczuk jest okazją do kolejnej rewizji przedstawionego w niej obrazu człowieka i jego natury, miejsca i roli sztuki słowa w społecznym uniwersum. Czy diagnozy i prognozy Miłosza są dla nas jeszcze aktualne? Jeżeli Ulro jest krainą „wydziedziczonej wyobraźni”, to czym jest Ulro XXI wieku? Ramy debaty wyznacza zatem drugi człon jej tytułu. Człon pierwszy unde bonum? jest odwróceniem ponawianego w dziele Miłosza pytania: unde malum? Nawiązujemy w ten sposób do refleksji Ireneusza Kani, który w rozmowach z Miłoszem na temat zła i cierpienia (buddyzmu i gnostycyzmu, Swedenborga i Schopenhauera) podzielał jego gorzkie diagnozy dotyczące kondycji świata. Może właśnie dlatego najbardziej w dziele Miłosza cenił dążenie poety do budowania przeciwwagi dla skrajnie sceptycznych ocen i rozpoznań.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: