Warsztaty krytyki poetyckiej | Miłosz Festiwal

Udział: Paweł Kaczmarski, Grzegorz Jankowicz i Łukasz Żurek
Koordynacja: Zuzanna Sala
Liczba uczestników: 15 osób (w tym 10 miejsc stypendialnych dla uczestników spoza Krakowa)
Zgłoszenia do: 24.06.2024 roku przez formularz

Ranking najgorętszych premier, hasła marketingowe czy noty sponsorowane? Nic z tych rzeczy! Na warsztatach krytycznoliterackich przyjrzymy się obieranym przez nas celom podczas pisania o książkach, pozycji, z której zabieramy głos, oraz – co być może najważniejsze – służącemu nam do tego warsztatowi pisarskiemu. Zajęcia poprowadzone przez trzech krytyków literackich zachęcą uczestników do refleksji metakrytycznej, a zatem do przyglądania się temu, jak i po co piszemy, gdy piszemy o literaturze.

Każdy uczestnik odbędzie krótkie konsultacje z jednym z prowadzących. Po takich rozmowach może zostać zarekomendowany do współpracy krytycznoliterackiej z kwartalnikiem „KONTENT” i zaproszony do napisania tekstu, który zostanie opublikowany w jesiennym numerze pisma (przy okazji Krakowskiej Nocy Poezji).

Warunki uczestnictwa:

  • Aby wziąć udział w warsztatach, należy najpóźniej do dnia 24.06.2024 roku wypełnić formularz zgłoszeniowy (formularz wymaga załączenia jednego napisanego przez siebie tekstu krytycznoliterackiego).
  • 10 wybranych przez organizatorów osób niemieszkających w Krakowie i przyjeżdżających specjalnie na Festiwal Miłosza może otrzymać zwrot kosztów dojazdu i pobytu w wysokości 300 zł brutto.
  • O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach oraz o przyznaniu miejsc stypendialnych decydują organizatorzy na podstawie oceny nadesłanego w zgłoszeniu tekstu (w wyjątkowych sytuacjach na decyzję może wpłynąć także motywacja zgłaszającego się – zob. ostatnie nieobowiązkowe pytanie w formularzu).

Dla uczestników warsztatów przewidziane zostały prezenty książkowe od wydawnictwa KONTENT (łącznie z najświeższymi tytułami mającymi premierę w trakcie Festiwalu Miłosza).

Wszelkie pytania można przesyłać na adres: zuzanna.sala@kontent.net.pl.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: