Wiersze na wojnie: debata oraz czytanie wokół tomu „Ocalenie” Czesława Miłosza i współczesnej poezji wojennej | Miłosz Festiwal

Wiersze na wojnie: debata oraz czytanie wokół tomu „Ocalenie” Czesława Miłosza i współczesnej poezji wojennej

Udział: Krzysztof Czyżewski, Natalia Belczenko, Marianna Kijanowska, Anna Gruver, Aneta Kamińska
Prowadzenie: Iwona Boruszkowska

Ubiegłoroczna edycja Festiwalu Miłosza została zdominowana przez wiersze wojenne. Trudno się dziwić. Dziś jeszcze bardziej czujemy taką potrzebę, nawet jeżeli wzrastała ona przez ostatni rok z coraz to bardziej dojmującym poczuciem bezradności i frustracji. Ocalenie Czesława Miłosza w odniesieniu do wojny to dyptyk poetycki, który próbuje w skrajnościach odnaleźć możliwy stosunek poezji do przemocy. Dopiero co Bałkany, wczoraj Ukraina, dziś Gaza i Sudan, kolejne ocalenia przychodzą z coraz większym trudem.

Organizatorzy:

Dofinansowanie

Wpisz szukaną frazę: